Pages

05 July 2012

Do'a Nisfu Sya'banDengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Wahai Allah, wahai Yang Maha Memiliki Anugerah. Tiada sesuatu pun yang mampu memberikan anugerah kepada Engkau selain Engkau sendiri. Wahai Yang Maha Memiliki Keluhuran dan Kemuliaan. Wahai Yang Maha Memiliki Kekuasaan dan Pemberi Kenikmatan.

Tiada Tuhan selain Engkau, yang memerhatikan orang-orang yang terus-menerus memohon, yang menolong orang-orang yang mencari perlindungan, dan yang memberikan keamanan kepada orang-orang yang takut.

Wahai Allah, jika Engkau telah menuliskan ketetapan di dalam Ummul Kitab bahwa saya adalah orang yang celaka, susah, terusir, atau tamak, maka hapuskanlah.

Wahai Allah, jika Engkau telah menuliskan ketetapan di dalam Ummul Kitab bahwa saya adalah orang yang celaka, susah, terusir, atau tamak, maka dengan anugerah Engkau tetapkanlah saya di dalam Ummul Kitab sebagai orang yang bahagia dan yang memperoleh rezeki yang memadai untuk dipergunakan dalam amal kebaikan.

Sungguh, Engkau telah berfirman -dan firman Engkau pasti benar- di dalam kitab yang telah diturunkan melalui lisan Nabi utusan Engkau. Allah menghapuskan dan menetapkan apa pun yang Dia kehendaki. Dan di sisi-Nya lah terdapat Ummul kitab (Lauhul Mahfudz).

Wahai Tuhan saya, demi bukti keagungan dan kemuliaan malam pertengahan bulan Sya'ban -yang pada saat itu keputusan setiap urusan dipisahkan dan ditetapkan dengan rahmat Engkau- jauhkanlah saya dari segala bala bencana yang telah saya ketahui atau yang tidak saya ketahui, serta dari apapun yang pasti Engkau lebih mengetahui.

Sungguh, Engkau Maha Mengetahui Segala Yang Gaib, Wahai Yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Semoga Allah melimpahkan sholawah dan kesejahteraan kepada junjungan kami, Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Aamiin.
Aamiin Ya Robbal 'Alamiin.

No comments:

Post a Comment

wanna leave a comment?